Novo istraživanje pokazalo da gradjani ne vjeruju nijednom

Novo istraživanje agencije Damar pokazalo je da preko 50% građana više ne vjeruje ni jednom istraživanju.


 

U anketi koju su sproveli nad reprezentativnim uzorkom od nekoliko tisuća glasača DPS, naravno anonimnih i bez znanja za koju su stranku, anketari su bili prilično iznenađeni činjenicom da je broj neopredijeljenih po pitanju anketa naglo porastao na 30%.

Za razliku od CEDEM koji se fokusirao na bližu i užu rodbinu direktora Vijesti Željka Ivanovića, DAMAR je otišao korak dalje.
Ono što i jedna i druga statistika pokazuju jeste paralelni rast onih koji ove ankete smatraju čistim gubljenjem vremena i bezrazložnim trošenjem novca.

Iz DAMAR-a zaključuju da i pored svega treba nastaviti sa anketiranjem i da rezultati moraju biti svakodnevno objavljivani – jer ulazak u NATO nema cijenu.

Izvor slike © flickr.com/photos/publicresourceorg/493766670