Od Januara: Komunalna policija će moći da prebija, puca i prebacuje u Gvantamo

Od Januara će komunalna policija dobiti nova vozila, opremu i sasvim nova ovlašćenja. Moći će da upadaju u poslovne prostore, bacaju suzavac, razbijaju zaposlene i firme, a uhapšene da šalju u Gvantamo.


 

Dobili smo i nova službena vozila baš kao na slici koja neće biti obilježena registarskim tablicama. Moćemo uhapšene prebacivati u Gvantamo što će nas oslobadjati direktne krivice jer se tamo ne primjenjuje crnogorski zakon - priča nam načelnik komunalne policije Jovan Vešović. "Uvjeravam vas da ćemo svoj posao raditi savjesno i da neće biti naglih promjena u radu".

Ništa ne brinite! - poručuje Vešović. "Kao i do sada, svi istaknutiji DPS članovi će imati prodju kao i uža rodbina i kumovi premijera. Oni koji dobrovoljno prilažu novac i skupu robu našim inspektorima, i dalje će imati privilegije u neplaćanju poreza". 

Iz komunalne policije poručuju "Neka je sretna svima Nova Godina!"

Izvor slike © wikpedia