Komunalni policajci dobili bacače plamena

Komunalna policija Glavnog grada će ubuduće nositi bacače plamena kao standardni dio svoje opreme.

Jens fon Đurović, komandir komunalnog odreda „Princ Migo“ je za CRNJUG izjavio da će se bacači plamena koristiti tokom redovnih aktivnosti kao što su zatvaranje lokala koji krše uredbu o radnom vremenu i glasnoj muzici, kao i za čišćenje Ćemovskog polja od zaostalog smeća.

Fon Đurović je najavio da će se unapređenje kapaciteta kounalne policije nastaviti i u narednom periodu nabavkom izraelskih tenkova Merkava, koji su namijenjeni za urbanu upotrebu. Komandir podgoričkih komunalnih odreda je negirao da postoje tajni zatvori za privođenje građana koji krše zakone o komunalnom redu, radu i disciplini.