Milivoje Katnić je podigao optužnicu protiv Nikole Perovića

Budva (mozakUbime) - Specijalni državni tužilac, Milivoje Katnić, podigao je optužnicu protiv Nikole Perovića iz Budve zbog zločina protiv čovječnosti - legalne gradnje.

U Budvi je nezabiljezen slučaj da je neko zatražio dozvolu za gradnju pa je Opština Budva podnijela krivičnu prijavu zbog ovog nezabilježenog zločina.

Boro Lazović je izjavio da Nikolu Petrovića treba strijeljati za takav zločin jer se nikad nije desilo da neko traži dozvolu za gradnju legalnim putem. Ovo se nije dešavalo ni u najboljim danima pljačke na svim nivoima opštinske administracije. Ljudi su nekad poštovali nas na vlasti kao i našu rodbinu i kumove, a sada bi da rade van običajnog prava.

Izvor slike © Arhiva