Aerodrom u Tivtu bezbjedan za teroriste

Tivat (mozakUbime) - Agencija za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore (ACV) je potvrdila još jednom da je sistem bezbjednosti civilnog vazduhoplovstva bezbjedan. Civili ne mogu unijeti ništa i redovno ih pretražujemo. Niti plastična flašica vode se ne smije unijeti u avione.

Na pitanje kako su inspektori pronijeli kroz skenere i silnu kontrolu noževe i bombe, iz ACV su nam odgovorili - "Mi smo zaduženi za civile. Nas ne interesuju teroristi, vojska ili bilo koja druga naoružana lica jer automatski više nisu civili. Sve dok se mi pitamo, niti jedan civil neće olako preći kontrolnu liniju bez dodatnih pretresa."

 

Izvor slike © Arhiva