Kotorani konačno imaju svog predstavnika u parlamentu!

Kotor (mozakUbime) - Kotorani su prijezadovoljni jer smatraju da su konačno dobili pravog prijedstavnika u parlamentu. Sigurnim korakom dolaze bolji dani za Kotor, preko SNP-a i DPS-a, iako se stari grad do kraja raspada. Oni smatraju da su ekstrauvagancija i skupoća bitni, ma kako čovjek izgledao.

"Andriji Popović je samo falilo da se obuče u masku, drugo niśta. Ova mala (Aleksandra Vuković pr. autora)  je ipak pośla korak daljije, mora da je iz Rastoka ili tako nedjije, mada sijelo ni najmanje nije bitno. Očiglijedno je da voli maskijenbal i da se cijele godine tako nosi. Nama i trebaju feśtadjuni koji ne śtede na kostime! A i davno je bilo kad nam je neko od okupatora solio pamet o kulturi, umijetnosti, kako da se izraźavamo, itd itd..."

"Nismo sigurni da je do sada učijestvovala na naśem maskembalu ili ijednom karnevalu ali bismo je rado vidjeli na čelu kolone. Uzdignutu. Mi bismo izdvajali pare za njeno oblačenje makar na usta nemali śta da mijetnemo, ne bismo tu niśta mijenjali, ni ono što priča, ni kako izglijeda. Pravi je feśtadjun!" - za naš portal, Kotorani kao u glas.

Izvor slike © raskoljnik