Dr Ivan Vuković briljira. Opet!

Na tribini posvećenoj vojnoj neutralnosti dr Ivan Vuković utvrdio je da pristupanjem NATO savezu Crna Gora zapravo postaje neutralna država. Elaborirajući tu tezu on je rekao da je i Belgija neutralna zemlja, iako je sjedište NATO – a u Briselu, a Belgija jedna od osnivača ovog vojnog saveza.


 

Ovo je posebno značajno, jer smo sve bliži dostizanju kosmičke pravde 1. Decembra kada napokon dobijemo pozivnicu da pristupimo Sjevernoatlantskom vojnom savezu i tako postanemo vojno neutralna zemlja. A mlađanom Vukoviću treba vjerovati, jer se on time bavi već šest godina – gostujući po medijima.