SDP napustio Vladu i uzeo svoje krpice

SDP je danas objavio da raskida koaliciju sa DPS, te da su svi ministri, savjetnici, direktori i ostali zaposleni podnijeli ostavke i spakovali svoje stvari.

Shodno svom udijelu u vlasti, SDP je odlučio i da raskine ugovor o državnoj zastavi, te je naloženo da se sa državnih simbola ukloni 5% prostora, koliko je SDP i unio u Državu.

Prvi primjer je viđen na revnosnom Cetinju, koje je odmah naložilo uklanjanje SDP-ovog dijela zastave. Otkinuti komad je poštom poslat OO SDP Cetinja.

Raskid koalicije znači i izmjene u grbu i himni. Himna će se do novih izbora zvati "Oj svi majska zoro". Iz grba je uklonjen šar, koji je pohranjen u trezoru Džavida Šabovića u Plavu.

Prema prvim najavama, nedostajući dio na zastavi će biti zamijenjen narandžastom zakrpom.

iskomadana zastava

Izvor slike © FOTO šara: Privatna kolekcija Vujice Lazovića