Vlada Crne Gore: Zabraniti rad Saveza penzionera

Podgorica (mozakUbime) - Na današnjoj vanrednoj sjednici Vlade Crne Gore donijeta je odluka da se ka Ustavnom sudu Crne Gore uputi inicijativa za zabranu rada Saveza udruženja penzionera Crne Gore zbog potencijalnih terorističkih aktivnosti. Sjednicu Vlade su već na samom početku napustili opozicioni ministri jer, kako su naglasili, ne žele da daju svoj doprinos ovakvoj smijuriji.

- Naš cilj je bio da vratimo povjerenje u izborni proces i kako to nijesmo uspjeli sad bi bilo veoma glupo da ga dodatno podgrijavamo ovakvom odlukom. - naglasili su jednoglasno Konjević, Mugoša, Danilović, Vujović i Marić.

Ipak, i pored njihovog napuštanja sjednice Vlada je jednoglasno donijela odluku da se Ustavnom sudu uputi inicijativa
- Imajući u vidu da je grupa penzionera sa svojim unucima planirala da "u crno zavije Crnu Goru". Cijeneći sa se penzioneri mahom okupljaju u svojim matičnim udruženjima. Poštujući dosadašnji doprinos penzionera pobjedi naše stvari. Ipak ubijeđeni da bi se u Savezu udruženja penzionera mogle stvoriti nove terorističke ćelije.

Vlada Crne Gore upućuje inicijativu Ustavnom sudu Crne Gore da, u skladu sa Ustavom, zabrani dalju rad ovog Saveza a u cilju zaštite slobode, nezavisnosti, ustavnosti i tekovina Crne Gore. - navodi se u odluci Vlade.

Izvor slike © Arhiva