Predstavljen novi format Premijerskog sata

Plenarna sala (mozakUbime) - U Skupštini Crne Gore danas je predstavljen novi format Premijerskog sata, koji će krasiti zidove rekonstruisane Plenarne sale. Novi Premijerski sat biće postavljen u prostoru između državnih zastava, a mjestu na kojem se nalazio grb Crne Gore, a tik iznad glave presjedavajućeg. Velika kazaljka na satu će stalno biti podešena na 41 minut, kako bi ukazivala na nužnost kvoruma, dok će mala biti na 1 kako bi građani vazda znali da se samo jedan čovjek pita. Sekundača će biti podešena da ide unazad Sigurnim korakom.