Marović preuzeo institut za mentalno zdravlje, pacijenti srećni

Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti "Dr. Laza Lazarević" (Beograd) - Svetozar Marović je preuzeo najznačajniju ustanovu za psihijatrijske bolesti u Srbiji.

Donijeta je odluka o proširenju kapaciteta i izgradnji četiri nova objekta u krugu bolnice koji je već preveo na sebe jednoglasnom odlukom pacijenata.

Marović na funkciji predsjednika UO, za direktora klinike je postavljen Napoleon, a funkciju šefa osoblja će obavljati Pera Račić – Isus . Formiran je i odbojkaški klub Klinička rivijera čiji je kapiten i direktor već u bjekstvu.

Pacijenti tvrde da ostale duševne bolnice nikad neće biti prve! Marović je na prijemnom odjeljenju zaposlio ženu, sina, zeta, tetku. Razmišlja se i o uvodjenju Sinepleksa i novog  festivala koji će se zvati "MadDance". Iz kuloara saznajemo da je skočila cijena za sobe sa pogledom na dvorište.